koronawirus Cormay testy
Nasze rozwiązania w walce z COVID-19

35 lat doświadczenia

w diagnostyce

SZYBKIE TESTY NA KORONAWIRUSA DLA TWOJEJ FIRMY
WYKRYWAJĄCE PRZECIWCIAŁA SARS-CoV-2

Testy kasetkowe w prosty i szybki sposób pozwalają oznaczyć obecność przeciwciał IgM i IgG, by wstępnie zdiagnozować zakażenie nowym koronawirusem.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
szybkie testy na Sars-Cov-2

Wystarczą 2 krople krwi

Wynik dostępny po 15 minutach

Prosta interpretacja wyniku

testy na koronawirusa Cormay szybkie testy dla pracowników na koronawirusa

CHROŃMY ŻYCIE, KTÓRE JEST SKARBEM

SZYBKIE TESTY KASETKOWE TO DOSKONAŁY SPOSÓB NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ WŚRÓD WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FIRMY W KRÓTKIM CZASIE


Badania na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi sprawdzą się w dużych firmach, instytucjach i korporacjach. Wykonanie szybkich testów wszystkim pracownikom pozwoli stopniowo wrócić do normalnej pracy w poczuciu dbałości o bezpieczeństwo.

TESTY SĄ PRZEZNACZONE

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Test zapewnia wstępny wynik. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia i nie mogą być wykorzystane jako jedyna podstawa diagnozy.

testy dla firm Cormay na koronawirus
Badania na Covid-19

TESTY KASETKOWE

i mogą być wykonane przez personel medyczny.

POBIERZ ULOTKĘ
wykrywanie zakażeń koronawirusem

Zestaw służy do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM i IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, osoczu lub próbce krwi pełnej.

Test wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, czy osoba w ostatnim czasie była zakażona korona wirusem SARS-CoV-2.

Instrukcja użycia*

Jedno opakowanie zawiera 10/40 kasetek z testami. (w zależności od zamówionego zestawu).


Należy je przechowywać

w temperaturze pokojowej.


Termin ważności: 12 miesięcy.

*Schemat jest uproszczoną wizualizacją sposobu użycia. Przed zastosowaniem testu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zestawu.

FAQ

Co daje wykonanie testu serologicznego?

Badanie szybkim testem immunochromatograficznym wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, czy osoba w ostatnim czasie była zakażona nowym koronawirusem SARS-CoV-2 czy nie. Szybkie testy serologiczne przede wszystkim pomogą w zidentyfikowaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo lub miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, jednak stan zdrowia nie kwalifikował ich do przeprowadzenia zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia badań molekularnych opartych na metodzie PCR. Testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 mogą również przysłużyć się osobom szczególnie narażonym na kontakt z wirusem, jak na przykład personel medyczny. Co więcej, badanie pozwoli na ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji oraz szybszy powrót do normalnej pracy.Pracodawca, decydując się na przeprowadzenie testów serologicznych wśród pracowników, w krótkim czasie może otrzymać wiarygodne informacje, poparte wykonanym badaniem, o ilości osób w firmie, które przebyły już zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub są w trakcie rozwoju choroby, co może potwierdzić lub wykluczyć dalsza diagnostyka badaniami RT-PCR. Osoba z dodatnim wynikiem serologicznem, lecz ujemnym molekularnym może wrócić do normalnej aktywności zawodowej, ponieważ nie stanowi źródła zakażenia dla kolejnych osób.

Kto może wykonać badanie szybkim testem serologicznym?

Badanie zostało stworzone do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że test może zostać wykonany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, wykonujące takie zawody jak: diagnosta laboratoryjny, lekarz ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technik analityki medycznej, licencjat analityki medycznej, a także przez absolwentów studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli odpowiednie kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna.Skorzystanie z usług wyżej wymienionych osób jest niezbędne w celu prawidłowego pobrania krwi i odpowiedniego wykonania badania, a także prawidłowej interpretacji wyniku.

Co należy zrobić jeśli wynik badania serologicznego będzie pozytywny?

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w szybkim badaniu testem immunochromatograficznym należy zastosować wszelkie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące postępowania z osobami prawdopodobnie zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. W pierwszej kolejności należy odizolować osobę z wynikiem pozytywnym od innych osób i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-emidemiologiczną. Dalsze badania diagnostyczne przeprowadzone metodą molekularną pozwolą potwierdzić lub wykluczyć aktywne zakażenie.

Czy od osoby z pozytywnym wynikiem badania można się zarazić?

Od osoby z pozytywnym wynikiem badania serologicznego bardzo prawdopodobnie można się zarazić, zależy to jednak od stadium rozwoju koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Dlatego też zalecana jest dalsza i dokładniejsza diagnostyka osób, które uzyskały pozytywny wynik w badaniu szybkimi testami immunochromatograficznymi wykrywającymi przeciwciała IgM i IgG anty-SARS-CoV-2. Jeśli osoba z dodatnim wynikiem serologicznym w dalszej diagnostyce otrzyma negatywny wynik badania molekularnego, oznaczać to będzie, że nie stanowi ona już zagrożenia epidemiologicznego, ponieważ prawdopodobnie przeszła chorobę i okres, w którym mogła rozprzestrzeniać wirusa i zarażać inne osoby już minął.

Czy wynik ujemny badania oznacza, że osoba jest zdrowa i nie miała kontaktu z koronawirusem?

Ujemny wynik badania serologicznego nie świadczy o tym, że dana osoba nie została zakażona. Istnieje możliwość, że w organizmie badanego nie zostały jeszcze wytworzone przeciwciała IgM lub IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Dlatego też badanie należy powtarzać okresowo w okresie trwania epidemii, w celu regularnej kontroli stanu zdrowia oraz obserwować i reagować na wszelkie niepokojące sygnały wysyłane przez organizm.

Czy badanie jest jednorazowe?

Badanie z wynikiem pozytywnym jest jednorazowe, jednak badanie z wynikiem negatywnym należy okresowo powtarzać, aby mieć pewność, że badana osoba nie znajdowała się w pierwszej fazie zakażenia, gdy organizm nie wytworzył jeszcze przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 lub nie została ona zakażona wirusem tuż po wykonaniu testu. W celu wykonania ponownego badania serologicznego należy użyć nowego zestawu do wykonania testu, ponieważ są one jednorazowe.

Czy można wykonać badanie samodzielnie?

Szybkie testy serologiczne są produktem przeznaczonym wyłącznie do użytku profesjonalnego, co oznacza, że mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny. Dlatego też nie można wykonać badania samodzielnie, w domu. Skorzystanie z usług personelu medycznego pozwala na prawidłowe przeprowadzenie badania oraz odpowiednie i właściwe odczytanie wyniku.

Czy szybkie testy firmy Cormay będą dostępne w aptekach?

Nie, testy firmy Cormay nie będą dostępne w aptekach ani w innych punktach sprzedaży detalicznej. W celu zakupienia testów należy skontaktować się z firmą Cormay lub wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie koronawirus.cormay.pl.

Czy wykonanie badania wymaga dodatkowego sprzętu?

Wykonanie badania wymaga użycia jedynie sprzętu jednorazowego użytku do pobrania krwi z palca oraz testu, w którego zestaw wchodzi kasetka i pipetka. Pamiętać należy, że badanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny, ponieważ tylko wtedy mamy pewność, że test został wykonany prawidłowo i odpowiednio odczytany.

Jaki jest czas wykonania badania? Jak długo czeka się na wynik testu firmy Cormay?

Badanie szybkim testem serologicznym wykrywającym przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 trwa bardzo krótko. Po naniesieniu badanej próbki krwi na kasetkę, znajdującą się w zestawie, wynik dostępny będzie już po około 15-20 minutach. Dzięki temu możliwe jest przebadanie znacznej ilości osób w bardzo krótkim czasie.

Czy do badania serologicznego na koronawirusa trzeba się specjalnie przygotować?

Nie, badanie szybkim testem serologicznym nie wymaga dodatkowego, specjalnego przygotowania przed jego wykonaniem. Nie ma także konieczności wykonywania badania na czczo.

Co jest materiałem do badania serologicznego?

Badanie wykonuje się z krwi włośniczkowej pobranej z palca pacjenta. Wystarczą już 2 krople krwi, aby uzyskać wiarygodny wynik na obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Czy osoba badana musi być na czczo? Jakie są inne specjalne wymagania?

Nie ma żadnych specjalnych wymagań do wykonania badania.

W jaki sposób przebiega wykonanie badania?

Badanie wykonywane jest przez wykwalifikowany personel medyczny i polega na pobraniu krwi z palca poprzez niewielkie nakłucie. Podobnie wykonywane są także badania pozwalające na pomiar poziomu glukozy. Po pobraniu materiału, za pomocą jednorazowej pipety, krew nanosi się na kasetkę do wykonania testu. Należy nanieść odpowiednią ilość w wyznaczone miejsce i poczekać. Wynik dostępny będzie po 15-20 minutach od naniesienia próbki na kasetkę.

Jak należy wykonać szybki test na koronawirusa?


Test serologiczny, wykrywający przeciwciała IgM i IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 oferowany przez firmę Cormay jest jednorazowy, a wszystkie akcesoria są odpowiednio zabezpieczone i sterylne, dzięki czemu oznaczenie można wykonać bezpiecznie również poza warunkami laboratoryjnymi.


Niemniej jednak należy pamiętać, że oferowane przez firmę Cormay szybkie testy są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, co oznacza, że może je wykonać jedynie odpowiednio wykfalifikowany personel jak na przykład: diagnosta laboratoryjny, lekarz ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technik analityki medycznej, licencjat analityki medycznej, a także absolwenci studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna. Niezbędne jest skorzystanie z usług wspomnianych osób w celu bezpiecznego pobrania krwi, prawidłowego wykonania badania i właściwej interpretacji uzyskanego wyniku.

Komu powinny być wykonane szybkie testy na koronawirusa?

Szybkie testy serologiczne są doskonałą metodą na zbadanie w krótkim czasie dużej ilości osób, na przykład pracowników dużych firm i korporacji, które w obecnej sytuacji zmuszone były do przejścia z pracy biurowej na pracę zdalną. Wykonanie szybkich testów pozwoli stopniowo wrócić do normalnej pracy w poczuciu dbałości o bezpieczeństwo wszystkich pracowników, a także z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Szybkie testy wykrywające przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 mogą być także doskonałą metodą badawczą dla osób najbardziej narażonych na zakażenie, jak lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki, ale także pomogą w szybkim zdiagnozowaniu osób, które przechodzą zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo, przez co nie kwalifikują się do wykonania badań molekularnych opartych na metodzie PCR. Testy serologiczne warto także zastosować wśród pacjentów, którzy przeszli infekcję podobną do choroby COVID-19, jednak nie zostały im wykonane badania wykorzystujące metody biologii molekularnej.

Szybkie testy immunochromatograficzne w diagnostyce zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Szybkie testy, które posiada w swojej ofercie firma Cormay oparte są na metodzie immunochromatografii i służą do jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Oznaczenia przy użyciu wyżej wymienionych testów można wykonywać w ludzkiej surowicy, osoczu (10 µl) lub próbce krwi pełnej (20 µl). W skład zestawu do wykonania szybkiego badania serologicznego wchodzi kasetka i pipeta, które są jednorazowego użytku.

Kiedy wykonać szybki test?

Wykonywanie szybkich testów serologicznych na obecność przeciwciał IgM i igG any-SARS-CoV-2 służy potwierdzaniu kontaktu osoby badanej z nowym koronawirusem i ma istotne znaczenie przede wszystkim w takich przypadkach jak:

1) identyfikowanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi,


2) badania przesiewowe osób, które mogły mieć lub miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, ale nie spełniały kryteriów kwalifikujących do wykonania badań RT-PCR, jak na przykład łagodny, skąpoobjawowy bądź bezobjawowy przebieg zakażenia koronawirusem,


3) badania osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (na przykład personel medyczny),


4) postępowanie z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie ostrej fazy przechodzonego zakażenia,


5) badania epidemiologiczne, mające na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w danej populacji. Zastosowanie to ma najmocniejsze rekomendacje i najsilniejszy aspekt praktyczny, zarówno epidemiologiczny, jak i gospodarczy, gdyż pacjent z dodatnią serologią i ujemnym wynikiem badania molekularnego (jeżeli takie jest dostępne) może wrócić do normalnej aktywności i pracy, ponieważ przebył już infekcję i jest prawdopodobnie odporny na ponowne zainfekowanie. Osoba ta jest również bezpieczna epidemiologicznie, co oznacza, że nie przenosi infekcji na kolejne osoby.


Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana, ale najpewniej dodatnie wyniki badań serologicznych (przeciwciała w klasie IgM) pojawiają się później niż dodatnie wyniki badania PCR, mniej więcej po 7-10 dniach od zakażenia.


Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR.

Zalety szybkich testów na koronawirusa

Jak sama nazwa wskazuje, wynik szybkiego testu serologicznego, wykrywającego przeciwciała IgM i IgG przeciwko koronawirosowi SARS-CoV-2 uzyskujemy w krótkim czasie, a dokładniej po około 15-20 minutach od wykonania testu. Prostota wykonania zestawu do przeprowadzenia badania, nie wymagająca użycia specjalistycznych odczynników, a także niski koszt pojedynczego badania sprawiają, że szybkie testy są znakomitą metodą screeningową, informującą czy badana osoba miała kontakt z wirusem SARS-CoV-2 i uzyskała wynik dodatni, czy nie i uzyskała ujemny wynik testu. Należy jednak pamiętać, że przy uzyskaniu wyniku dodatniego konieczne jest potwierdzenie go odpowiednimi badaniami wykorzystującymi metody biologii molekularnej, opierające się na wykryciu kwasu nukleinowego samego wirusa. Badania wykorzystujące metody biologii molekularnej (PCR), dostępne są w specjalnie wyznaczonych do tego laboratoriach, których listę można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid. Dodatni wynik badania molekularnego wskazuje na aktywną infekcję, w związku z czym należy wdrożyć procedury bezpieczeństwa dotyczące postępowania z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. Natomiast wynik ujemny w badaniu metodą PCR oznaczać może, że dana osoba przeszła już infekcję i nie stanowi już zagrożenia epidemiologicznego.


Szybkie testy, które z powodzeniem od lat sosowane są jako testy screeningowe przy diagnozie wielu chorób, dają możliwość diagnozy dużej ilości osób w bardzo krótkim czasie, co w przypadku obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdzie dostęp do badań PCR jest utrudniony i niedostępny dla każdego zainteresowanego na zawołanie, daje możliwość szybkiej i wyrywkowej oceny stanu zdrowia badanej populacji ludzi pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Czym się kierować przy wyborze testów?

1) Możliwość oznaczenia przeciwciał w dwóch klasach: IgM i IgG.


Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rekomendacjach dotyczących wykonywania testów serologicznych w kierunku COVID-19, niezwykle ważnym jest wykrywanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w dwóch klasach, czyli IgM i IgG. Testy wykrywające obecność specyficznych przeciwciał w obu klasach, umożliwiają wykrycie infekcji w szerszych ramach czasowych od momentu kontaktu pacjenta z wirusem niż testy pozwalające na wykrywanie obecności przeciwciał tylko jednego rodzaju.


Zgodnie z dostępnymi badaniami naukowymi przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoC-2 w kasie IgM i IgG pojawiają się prawie w tym samym czasie, ale początkowo większą wartość diagnostyczną posiadają przeciwciała IgM. Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana, ale najpewniej dodatnie wyniki badań serologicznych (przeciwciała w klasie IgM) pojawiają się mniej więcej po 7-10 dniach od zakażenia. Po okresie 3 tygodni od zakażenia poziom przeciwciał IgM spada, a większą wartość diagnostyczną zyskują przeciwciała w klasie IgG.


Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasach IgG i IgM, aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie koronawirusem należy poddać się dalszej diagnostyce i wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR.Źródło: Ai Tang X, Chun G, Sheng Z. Profile of Specific Antibodies to SARS-CoV-2: The First Report https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.012


2) Czułość i swoistość testów serologicznych


Przy ocenie szybkich testów opartych na metodzie immunochromatograficznej niezwykle ważnym elementem jest sprawdzenie takich parametrów jak czułość i swoistość wybranych testów.


Czułość i swoistość (testu diagnostycznego) to wartości opisujące zdolność testu do wykrycia badanej cechy (czułość) lub wykrycia jej braku (swoistość).


Czułość 100% w przypadku testu diagnostycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje. Podobnie swoistość wynosząca 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi.


Zarówno czułość jak i swoistość testu są ważnymi wskaźnikami dokładności każdego typu testów diagnostycznych i osobno nie dają pełnego obrazu sytuacji. Tylko wspólnie pozwalają na pełną ocenę stopnia zaufania, jakim można darzyć dany test.


Podsumowując, im wyższy procent określający czułość i swoistość danego testu diagnostycznego tym bardziej wiarygodne będą wyniki uzyskane za jego pomocą.


Czułość i swoistość dla testów oferowanych przez firmę Cormay wynosi odpowiednio dla przeciwciał:

- IgM: Czułość 94,07%, Swoistość 97,72%

- IgG: Czułość 96,52%, Swoistość 98,52%,


3) Wyniki fałszywie dodatnie


Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru testów serologicznych jest możliwość uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich.


Na uzyskanie takich wyników mogą mieć wpływ przede wszystkim inne choroby, na które cierpi osoba poddawana badaniom lub substancje interferujące zawarte w materiale badanym. Przy wyborze testu dobrze jest więc zwrócić uwagę na to, na jakie czynniki dany test jest wrażliwy. Im mniej takich czynników tym bardziej wiarygodna będzie postawiona diagnoza. Każdy producent testów diagnostycznych powinien umieścić informacje dotyczące czynników, na jakie wrażliwy jest dany test w treści ulotki dołączonej do sprzedawanego zestawu.


4) Certyfikaty


Wszystkie testy diagnostyczne oferowane w sprzedaży powinny posiadać znak CE i być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych w Polsce, co oznacza, że spełniają one wymagane standardy i są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej ludzi na obszarze całej Unii Europejskiej.


Testy, które w swojej ofercie posiada firma Cormay spełniają wszystkie wymagane standardy i posiadają wszelkie pozwolenia na stosowanie w diagnostyce laboratoryjnej na terenie Unii Europejskiej.


5) Wiarygodny dostawca


Testy pochodzące z wiarygodnych źródeł i od sprawdzonych dostawców są gwarancją zakupienia wysokiej jakości produktów i dokładnie wykonanych pomiarów diagnostycznych.


Firma Cormay od 35 lat działa w branży diagnostycznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dostarczając wysokiej jakości testy, odczynniki i analizatory diagnostyczne. Dlatego też wybór szybkich testów serologicznych firmy Cormay to gwarancja zakupu sprawdzonych i wiarygodnych produktów najwyższej jakości.

Dlaczego warto przeprowadzić szybkie testy serologiczne wśród pracowników?

Szybkie testy wykrywające przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 to doskonała metoda pozwalająca na przebadanie dużej ilości osób w krótkim czasie. Pozwalają one na sprawdzenie stanu zdrowia wszystkich pracowników w firmie oraz dają sprawdzone i wiarygodne informacje odnośnie tego, czy dana osoba miała kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2 czy nie. Badanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel, dzięki czemu test zostanie przeprowadzony prawidłowo i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a wynik będzie poprawnie zinterpretowany.


W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, należy odizolować danego pracownika od pozostałych osób. Dalsza diagnostyka badaniami molekularnymi opartymi na metodzie PCR pozwolą na uzyskanie informacji na temat aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.


Pracownik z uzyskanym pozytywnym wynikiem serologicznym, ale negatywnym wynikiem molekularnym może bez przeszkód wrócić do normalnej aktywności zawodowej, ponieważ najprawdopodobniej przebył już infekcję spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i nie jest niebezpieczny pod kątem epidemiologicznym. Oznacza to, że nie przenosi on już zakażenia na inne osoby. Nie ma potrzeby, aby ponownie wykonywać testy serologiczne osobom, które uzyskały dodatni wynik badania. Jednorazowe wykonanie badania wraz z potwierdzeniem za pomocą badania molekularnego dają pełny obraz stanu zdrowia pracownika.


Pracownik z negatywnym wynikiem uzyskanym w teście serologicznym nie ma w organizmie wytworzonych specyficznych przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Nie oznacza to jednak, że nie został on zakażony, ponieważ możliwe jest, że znajduje się on w pierwszej fazie zakażenia, w której organizm nie wytworzył jeszcze przeciwciał. Dlatego też badanie to należy powtórzyć, aby wykluczyć możliwość zarażenia tuż przed lub zaraz po przeprowadzeniu pierwszego badania.


Szybkie testy firmy Cormay, wykrywające specyficzne przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 to badania stworzone z myślą o dużych firmach, instytucjach i organizacjach. Ich zastosowanie pozwoli na poznanie wiarygodnych wyników, które dadzą wstępne rozeznanie w sytuacji epidemiologicznej w danej firmie bądź instytucji. Co więcej, wstępne zdiagnozowanie wszystkich pracowników umożliwi szybszy powrót do normalnego rytmu pracy.

Jak chronić siebie w trakcie przeprowadzania badania?


Zestaw Środków Ochrony Indywiduwalnej


Sugerowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób minimalny zestaw Śrosków Ochrony Indywidualnej zawiera:

1. Półmaska FFP2 lub FFP3 (z zastawką lub bez), a w przypadku ich braku stosowanie zwykłych maseczek chirurgicznych – ochrona układu oddechowego.

2. Gogle, okulary ochronne lub przyłbica – ochrona oczu.

3. Wodoodporny fartuch z długim rękawem (na przykład fartuch chirurgiczny) – ochrona ciała.

4. Rękawiczki – ochrona rąk.


Ten zestaw Środków Ochrony Indywidualnej jest wystarczający do skutecznej ochrony przed zakażeniem drogą kontaktu bezpośredniego, kropelkową oraz powietrzną


Ochrona układu oddechowego


Maseczki chronią noszącego przez potencjalnym zakażeniem drogą kropelkową i powietrzną. Rożne modele mogą wykazywać zmienny stopień dopasowania do twarzy noszącego – dlatego też wymagają indywidualnego dopasowania.


Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób sugeruje stosowanie półmasek klasy FFP2 lub FFP3 podczas opieki nad pacjentem podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem. Podczas procedur generujących aerozol (na przykład: indukcja i pobieranie plwociny, intubacja) zaleca się stosowanie półmasek klasy FFP3.


Maseczki chirurgiczne chronią głównie przed wydychanymi kropelkami. Ich użycie zalecane jest w przypadku niedoboru półmasek. Maseczki chirurgiczne nie wymagają indywidulanego dopasowywania.


Ochrona oczu


W celu ochrony śluzówki oka przed ekspozycją na znajdujące się w powietrzu cząsteczki wirusa zaleca się stosowanie gogli, okularów ochronnych lub przyłbic. To ważne, aby Środki Ochrony Indywidualnej stosowane w ochronie oczu powinny być dopasowane do twarzy użytkownika i być kompatybilne ze stosowaną półmaską lub maseczką chirurgiczną.


Ochrona ciała


Celem ochrony ciała przed kontaktem z cząsteczkami koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie wodoodpornych fartuchów z długim rękawem. Nie muszą one być sterylne, jeżeli nie wymagają tego warunki konkretnej procedury (na przykład zakładanie wkłucia centralnego, zabiegi chirurgiczne). W przypadku braku wodoodpornych fartuchów można korzystać z jednorazowych fartuchów foliowych zakładanych na ubiór roboczy.


Ochrona rąk


Do ochrony rąk przed skażeniem wystarczające jest używanie standardowych rękawiczek.


Oznakowanie i transport próbek


Dotychczasowe doświadczenia podmiotów wykonujących badania w kierunku COVID-19 wykazały, że ok. 5% próbek przekazywanych do laboratoriów diagnostycznych jest przygotowywane i przesyłane w sposób uniemożliwiający ich diagnostykę. W celu wyeliminowania ryzyka konieczności ponownego pobierania i przesyłania materiału diagnostycznego do badań, zaleca się bezwzględne stosowanie się do wskazanych zasad:


Ogólne zasady pakowania i transportu próbek do Laboratorium - obowiązuje zasada potrójnego opakowania

.1. Naczynie zasadnicze zawierające materiał kliniczny,


Naczynie to powinno być:

• opisane w sposób identyfikujący pacjenta (na przykład imię i nazwisko)

• jednorazowe, z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;

• zamykane w sposób zapobiegający wyciekowi materiału;

• otwierane w nieskomplikowany sposób;


2. Opakowanie wtórne

• Wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i hermetycznie zamknięte. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich jednoznacznego oznakowania

.• Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (wysokość, szerokość, głębokość lub średnica do 50 cm). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym powierzchnia opakowania wtórnego powinna być zdezynfekowana. Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym.3. Opakowanie zewnętrzne - transportowe

• W przypadku transportu materiałów w warunkach specjalnych (suchy lód, lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane w sposób identyfikujący nadawcę i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia próbek czy innych zdarzeń losowych

.• Dokumentację dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętej kopercie przytwierdzonej do opakowania zewnętrznego, tak by był do niej dostęp bez konieczności otwierania opakowania zewnętrznego, co jest ważne w przypadku opakowań termoizolacyjnych i chroni dokumentację przez zawilgotnieniem lub zalaniem.


UWAGA – laboratorium ma prawo odmówić badania próbek, które nie zostały przekazane w naczyniach zasadniczych podpisanych w sposób identyfikujący pacjenta. Odpowiedzialność za należyte oznakowanie materiału do badań spoczywa wyłącznie na zleceniodawcy.


Dokumentacja medyczna (zlecenie badania) powinna być przygotowana zgodnie z wymogami jednostki prowadzącej diagnostykę i zawierać podstawowe dane identyfikujące pacjenta, w tym PESEL, informację o zleceniodawcy i formie przekazania sprawozdania z badań: nr. FAX lub e-mail do przesłania szyfrowanego pliku ze sprawozdaniem z badań. Preferowany jest kontakt e-mail.

POZNAJ INNE NASZE ROZWIĄZANIA W WALCE Z COVID-19

Testy serologiczne MAGLUMI

Szybkie testy antygenowe

WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI
Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty północno-wschodnie i m. Łódź)

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.plwakat Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty południowo-zachodnie)

Tel.: +48 661 551 226

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Małgorzata Markowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 381 755

E-mail: malgorzata.markowska@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

wakat Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

wakat Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Jesteśmy blisko Ciebie.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Regionalnym.

Chronimy Życie, które jest Skarbem.

Interesują Cię szczegółowe informacje? Wypełnij formularz.

PZ CORMAY S.A. to polska innowacyjna firma diagnostyczna o międzynarodowym zasięgu. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, niezbędną infrastrukturę i zasoby (własny Dział Badań i Rozwoju, Laboratorium, zakład produkcyjny oraz logistykę). Firma gotowa jest na szybką realizację zamówień na testy, oraz wykonanie niezbędnych akcji instalacyjno-szkoleniowych sprzętu w laboratoriach w całym kraju.

tel.: (81) 749 44 31