koronawirus Cormay testy
Nasze rozwiązania w walce z COVID-19

35 lat doświadczenia

w diagnostyce

SZYBKIE TESTY ANTYGENOWE

Antygenowe testy kasetkowe w prosty i szybki sposób pozwalają na oznaczenie antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli oraz zdiagnozownie zakażenia nowym koronawirusem.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

W DIAGNOSTYCE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

ANTYGENOWE TESTY KASETKOWE TO SZYBKI SPOSÓB NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ WŚRÓD DUŻEJ GRUPY OSÓB

W KRÓTKIM CZASIE


Badania na obecność antygenów SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli są idealną alternatywą dla testów molekularnych. To rozwiązanie, o wysokiej czułości i swoistości diagnostycznej, pozwala na wiarygodną diagnostykę wielu osób, w bardzo krótkim czasie.

CHROŃMY ŻYCIE, KTÓRE JEST SKARBEM

szybkie testy na Sars-Cov-2

Prosta metoda wykonania

Wynik dostępny już po 15 minutach

testy na koronawirusa Cormay szybkie testy dla pracowników na koronawirusa

Łatwa interpretacja wyniku badania

testy na koronawirusa Cormay

Wyrób znakowany CE

POBIERZ ULOTKĘ
wykrywanie zakażeń koronawirusem

Zestaw służy do jakościowego wykrywania obecności antygenu koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli.


Testy antygenowe firmy Cormay spełniają wszelkie normy określone przez Światową Organizację Zdrowia.

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Koordynacji Sieci Laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 szybkie testy antygenowe mogą być wykorzystywane m. in. do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów.

Rekomendowana metoda diagnostyczna

TESTY SĄ PRZEZNACZONE

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Osoby z pozytywnym wynikiem testu antygenowego należy traktować jako zakażone. Od 1 listopada 2020r. zgłoszenie przypadku potwierdzonego COVID-19 możliwe jest na podstawie pozytywnego wyniku testu antygenowego.

testy dla firm Cormay na koronawirus
Badania na Covid-19

TESTY KASETKOWE

i mogą być wykonane przez personel medyczny.

Instrukcja użycia*

Jedno opakowanie zawiera 25 kasetek testowych. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej.


Termin ważności: 12 miesięcy.

Dodaj bufor do probówki ekstrakcyjnej.

Umieść próbkę wymazu w buforze i obracaj wymazówkę przez około 8 sekund, aby uwolnić antygen.

Dociśnij ścianki probówki ekstrakcyjnej w celu odzyskania jak największej ilości płynu z wacika.

Załóż końcówkę zakraplającą na probówkę ekstrakcyjną.

*Schemat jest uproszczoną wizualizacją sposobu użycia. Przed zastosowaniem testu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zestawu.

FAQ

Co daje wykonanie testu antygenowego?

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 testy antygenowe mogą być wykorzystywane między innymi do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów. Ich zastosowanie może być również przydatne w przypadkach, gdy czas oczekiwania na wyniki testu molekularnego jest długi. W celu zwiększenia dostępności do testu molekularnego, zwłaszcza w ogniskach zakażeń, dopuszczalne jest wstępne badanie testem wykrywającym antygen SARS-CoV-2. W takim przypadku osoby z wynikiem pozytywnym należy traktować jako zakażone.

Kto może wykonać badanie szybkim testem antygenowym firmy Cormay?

Test został stworzony do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że może zostać wykonany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, wykonujące takie zawody jak: diagnosta laboratoryjny, lekarz ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technik analityki medycznej, licencjat analityki medycznej, a także przez absolwentów studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli odpowiednie kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna. Skorzystanie z usług wyżej wymienionych osób jest niezbędne w celu prawidłowego pobrania wymazu z gardła lub nosogardzieli i odpowiedniego wykonania badania, a także prawidłowej interpretacji wyniku.

Co należy zrobić jeśli wynik badania będzie pozytywny?

Zgodnie ze stanowiskiem stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygeny SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 osoby z pozytywnym wynikiem testu należy traktować jako zakażone. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku należy zastosować wszelkie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące postępowania z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. W pierwszej kolejności należy odizolować osobę z wynikiem pozytywnym od innych osób i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-emidemiologiczną.

Czy od osoby z pozytywnym wynikiem badania antygenowego można się zarazić?

Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo zarażenia od osoby pozytywnym wynikiem testu antygenowego. Zależy to jednak od stadium rozwoju koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. U pacjenta z potwierdzonym rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 nie zaleca się obecnie wykonywania kontrolnych badań molekularnych w celu stwierdzenia eliminacji wirusa. Pozytywny wynik testu wymaga zgłoszenia i jest podstawą do skierowania na izolację domową lub szpitalną.

Czy wynik ujemny badania oznacza, że osoba jest zdrowa i nie miała kontaktu z koronawirusem?

Pojedynczy ujemny wynik badania testem antygenowym nie wyklucza zakażenia. Zależy to od stadium rozwoju koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie.

Czy badanie jest jednorazowe?

Pozytywny wynik testu jest jednorazowy i nie wymaga potwierdzenia. Pojedynczy ujemny wynik badania testem antygenowym nie wyklucza zakażenia. W celu wykonania ponownego badania testem antygenowym firmy Cormay należy użyć nowej kasetki, ponieważ są one jednorazowe.

Czy można wykonać badanie samodzielnie?

Szybkie testy antygenowe są produktem przeznaczonym wyłącznie do użytku profesjonalnego, co oznacza, że mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny. Dlatego też nie można wykonać badania samodzielnie, w domu. Skorzystanie z usług personelu medycznego pozwala na prawidłowe przeprowadzenie badania oraz odpowiednie i właściwe odczytanie wyniku.

Czy testy firmy Cormay będą dostępne w aptekach?

Nie, testy nie będą dostępne w aptekach ani w innych punktach sprzedaży detalicznej. W celu zakupienia testów należy skontaktować się z firmą PZ Cormay S.A. lub wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie koronawirus.cormay.pl/testyantygenowe.

Czy wykonanie badania wymaga dodatkowego sprzętu?

Wszystkie elementy wymagane do wykonania testu antygenowego są dostępne w opakowaniu zbiorczym. Wykonanie badania nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu. Należy pamiętać, że badanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny, ponieważ tylko wtedy mamy pewność, że test został wykonany prawidłowo i odpowiednio odczytany.

Jaki jest czas wykonania badania? Jak długo czeka się na wynik?

Badanie szybkim testem antygenowym wygrywającym antygeny koronawirusa SARS-CoV-2 trwa bardzo krótko. Po naniesieniu badanej próbk wymazu z gardła lub nosogardzieli na kasetkę, znajdującą się w zestawie, wynik dostępny będzie już po około 15 minutach. Dzięki temu możliwe jest przebadanie znacznej ilości osób w bardzo krótkim czasie.

Czy do badania antygenowego na koronawirusa trzeba się specjalnie przygotować?

Nie, badanie szybkim testem antygenowym nie wymaga dodatkowego, specjalnego przygotowania przed jego wykonaniem. Przed pobraniem wymazu należy być na czczo i nie spożywać posiłków na trzy godziny przed pojawieniem się specjalisty. Jeśli nie jest to możliwe, chwilę przed badaniem można przepłukać usta przegotowaną wodą. Zanim diagnosta pobierze wymaz, nie myj zębów, nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej, nie żuj gum ani nie stosuj żadnych tabletek na gardło.

Co jest materiałem do badania antygenowego?

Badanie wykonuje się z wymazu z gardła lub nosogardzieli.


Czy osoba badana musi być na czczo? Jakie są inne specjalne wymagania?

Przed pobraniem wymazu należy być na czczo i nie spożywać posiłków na trzy godziny przed pojawieniem się specjalisty. Jeśli nie jest to możliwe, chwilę przed badaniem można przepłukać usta przegotowaną wodą. Zanim diagnosta pobierze wymaz, nie myj zębów, nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej, nie żuj gum ani nie stosuj żadnych tabletek na gardło.

W jaki sposób przebiega wykonanie badania?

Wykwalifikowany personel medyczny dokonuje pobrania wymazu z gardła lub nosogardzieli za pomocą jednorazowej, sterylnej wymazówki. Następnie wykonuje ekstrakcję materiału do badań i nanosi próbkę na kasetkę testową. Po 15 munutach odczytuje wynik badania.

Komu powinny być wykonane szybkie testy na koronawirusa?

Szybkie testy antygenowe są doskonałą metodą na zbadanie w krótkim czasie dużej ilości osób.


Testy mogą być wykorzystywane między innymi do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów. Ich zastosowanie może być również przydatne w przypadkach, gdy czas oczekiwania na wyniki testu molekularnego jest długi. W celu zwiększenia dostępności do testu molekularnego, zwłaszcza w ogniskach zakażeń, dopuszczalne jest wstępne badanie testem wykrywającym antygen SARS-CoV-2. W takim przypadku osoby z wynikiem pozytywnym należy traktować jako zakażone. Ze względu na krótki czas uzyskania wyniku i brak konieczności stosowania zaawansowanej aparatury badawczej testy antygenowe mogą być stosowane bezpośrednio w miejscu opieki nad pacjentem.

Jak należy wykonać szybki test na koronawirusa?


Test wykrywający antygeny koronawirusa SARS-CoV-2 oferowany przez firmę PZ Cormay S.A. jest jednorazowy. Wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania badania oraz instrukcja użycia znajdują się w opakowaniu.


Niemniej jednak należy pamiętać, że oferowane przez firmę Cormay szybkie testy są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, co oznacza, że może je wykonać jedynie odpowiednio wykfalifikowany personel jak na przykład: diagnosta laboratoryjny, lekarz ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technik analityki medycznej, licencjat analityki medycznej, a także absolwenci studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna. Niezbędne jest skorzystanie z usług wspomnianych osób w celu bezpiecznego pobrania wymazu, prawidłowego wykonania badania i właściwej interpretacji uzyskanego wyniku.

Kiedy wykonać szybki test?

.Testy mogą być wykorzystywane do diagnostyki aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów. Ich zastosowanie może być również przydatne w przypadkach, gdy czas oczekiwania na wyniki testu molekularnego jest długi.

Szybkie testy antygenowe w diagnostyce zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Szybkie testy, które posiada w swojej ofercie firma PZ Cormay S.A. oparte są na metodzie immunochromatografii i służą do jakościowego wykrywania antygenów SARS-CoV-2. Oznaczenia przy użyciu wyżej wymienionych testów można wykonywać z próbki wymazu z gardła lub nosogardzieli. W zestawie testowym znajdują się wszystkie elementy niezbędne do wykonania badania.

Zalety szybkich testów antygenowych na koronawirusa

Jak sama nazwa wskazuje, wynik szybkiego testu antygenowego, wykrywającego antygeny SARS-CoV-2 uzyskujemy w krótkim czasie, a dokładniej po około 15 minutach od wykonania testu. Prostota procedury badania, nie wymagająca użycia specjalistycznych odczynników, a także niski koszt pojedynczego badania sprawiają, że szybkie testy są znakomitą metodą diagnostyczną.


Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 osoby z wynikiem pozytywnym należy traktować jako zakażone.

Czym się kierować przy wyborze testów?

1. Czułość i swoistość testów antygenowych


Przy ocenie szybkich testów kasetkowych niezwykle ważnym elementem jest sprawdzenie takich parametrów jak czułość i swoistość wybranych testów.


Czułość i swoistość (testu diagnostycznego) to wartości opisujące zdolność testu do wykrycia badanej cechy (czułość) lub wykrycia jej braku (swoistość).

Czułość 100% w przypadku testu diagnostycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje. Podobnie swoistość wynosząca 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi.

Zarówno czułość jak i swoistość testu są ważnymi wskaźnikami dokładności każdego typu testów diagnostycznych i osobno nie dają pełnego obrazu sytuacji. Tylko wspólnie pozwalają na pełną ocenę stopnia zaufania, jakim można darzyć dany test.


Podsumowując, im wyższy procent określający czułość i swoistość danego testu diagnostycznego tym bardziej wiarygodne będą wyniki uzyskane za jego pomocą.


Czułość i swoistość dla testów antygenowych oferowanych przez firmę PZ Cormay S.A. wynosi:

Czułość 95,15%

Swoistość 98,5%


2) Wyniki fałszywie dodatnie


Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru testów serologicznych jest możliwość uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich.

Na uzyskanie takich wyników mogą mieć wpływ przede wszystkim inne choroby, na które cierpi osoba poddawana badaniom lub substancje interferujące zawarte w materiale badanym. Przy wyborze testu dobrze jest więc zwrócić uwagę na to, na jakie czynniki dany test jest wrażliwy. Im mniej takich czynników tym bardziej wiarygodna będzie postawiona diagnoza. Każdy producent testów diagnostycznych powinien umieścić informacje dotyczące czynników, na jakie wrażliwy jest dany test w treści ulotki dołączonej do sprzedawanego zestawu.


3) Certyfikaty


Wszystkie testy diagnostyczne oferowane w sprzedaży powinny posiadać znak CE i IVD, co oznacza, że spełniają one wymagane standardy i są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej ludzi na obszarze całej Unii Europejskiej. Powinny być także zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych w Polsce.


Testy, które w swojej ofercie posiada firma PZ Cormay S.A. spełniają wszystkie wymagane standardy i posiadają wszelkie pozwolenia na stosowanie w diagnostyce laboratoryjnej na terenie Unii Europejskiej.


4) Wiarygodny dostawca


Testy pochodzące z wiarygodnych źródeł i od sprawdzonych dostawców są gwarancją zakupienia wysokiej jakości produktów i dokładnie wykonanych pomiarów diagnostycznych.


Firma PZ Cormay S.A. od 35 lat działa w branży diagnostycznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dostarczając wysokiej jakości testy, odczynniki i analizatory diagnostyczne. Dlatego też wybór szybkich testów antygenowych firmy PZ Cormay S.A. to gwarancja zakupu sprawdzonych i wiarygodnych produktów najwyższej jakości.


Dlaczego warto przeprowadzić szybkie testy antygenowe?

Szybkie testy antygenowe to doskonała metoda pozwalająca na przebadanie dużej ilości osób w krótkim czasie. Pozwalają one na wykrycie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2. Badanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel, dzięki czemu test zostanie przeprowadzony prawidłowo i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a wynik będzie poprawnie zinterpretowany.


W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego, należy odizolować pacjenta od pozostałych osób i postępować według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących postępowania z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2. Nie ma potrzeby potwierdzania wyniku osobom, które uzyskały dodatni wynik badania, jednak pojedynczy wynik negatywny nie wyklucza zakażenia.

Jak chronić siebie w trakcie przeprowadzania badania?


Zestaw Środków Ochrony Indywiduwalnej


Sugerowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób minimalny zestaw Śrosków Ochrony Indywidualnej zawiera:

1. Półmaska FFP2 lub FFP3 (z zastawką lub bez), a w przypadku ich braku stosowanie zwykłych maseczek chirurgicznych – ochrona układu oddechowego.

2. Gogle, okulary ochronne lub przyłbica – ochrona oczu.

3. Wodoodporny fartuch z długim rękawem (na przykład fartuch chirurgiczny) – ochrona ciała.

4. Rękawiczki – ochrona rąk.


Ten zestaw Środków Ochrony Indywidualnej jest wystarczający do skutecznej ochrony przed zakażeniem drogą kontaktu bezpośredniego, kropelkową oraz powietrzną


Ochrona układu oddechowego


Maseczki chronią noszącego przez potencjalnym zakażeniem drogą kropelkową i powietrzną. Rożne modele mogą wykazywać zmienny stopień dopasowania do twarzy noszącego – dlatego też wymagają indywidualnego dopasowania.


Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób sugeruje stosowanie półmasek klasy FFP2 lub FFP3 podczas opieki nad pacjentem podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem. Podczas procedur generujących aerozol (na przykład: indukcja i pobieranie plwociny, intubacja) zaleca się stosowanie półmasek klasy FFP3.


Maseczki chirurgiczne chronią głównie przed wydychanymi kropelkami. Ich użycie zalecane jest w przypadku niedoboru półmasek. Maseczki chirurgiczne nie wymagają indywidulanego dopasowywania.


Ochrona oczu


W celu ochrony śluzówki oka przed ekspozycją na znajdujące się w powietrzu cząsteczki wirusa zaleca się stosowanie gogli, okularów ochronnych lub przyłbic. To ważne, aby Środki Ochrony Indywidualnej stosowane w ochronie oczu powinny być dopasowane do twarzy użytkownika i być kompatybilne ze stosowaną półmaską lub maseczką chirurgiczną.


Ochrona ciała


Celem ochrony ciała przed kontaktem z cząsteczkami koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się stosowanie wodoodpornych fartuchów z długim rękawem. Nie muszą one być sterylne, jeżeli nie wymagają tego warunki konkretnej procedury (na przykład zakładanie wkłucia centralnego, zabiegi chirurgiczne). W przypadku braku wodoodpornych fartuchów można korzystać z jednorazowych fartuchów foliowych zakładanych na ubiór roboczy.


Ochrona rąk


Do ochrony rąk przed skażeniem wystarczające jest używanie standardowych rękawiczek.


Oznakowanie i transport próbek


Dotychczasowe doświadczenia podmiotów wykonujących badania w kierunku COVID-19 wykazały, że ok. 5% próbek przekazywanych do laboratoriów diagnostycznych jest przygotowywane i przesyłane w sposób uniemożliwiający ich diagnostykę. W celu wyeliminowania ryzyka konieczności ponownego pobierania i przesyłania materiału diagnostycznego do badań, zaleca się bezwzględne stosowanie się do wskazanych zasad:


Ogólne zasady pakowania i transportu próbek do Laboratorium - obowiązuje zasada potrójnego opakowania

.1. Naczynie zasadnicze zawierające materiał kliniczny,


Naczynie to powinno być:

• opisane w sposób identyfikujący pacjenta (na przykład imię i nazwisko)

• jednorazowe, z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;

• zamykane w sposób zapobiegający wyciekowi materiału;

• otwierane w nieskomplikowany sposób;


2. Opakowanie wtórne

• Wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i hermetycznie zamknięte. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku naczyń zasadniczych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich jednoznacznego oznakowania

.• Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (wysokość, szerokość, głębokość lub średnica do 50 cm). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym powierzchnia opakowania wtórnego powinna być zdezynfekowana. Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym.3. Opakowanie zewnętrzne - transportowe

• W przypadku transportu materiałów w warunkach specjalnych (suchy lód, lód) powinno być odporne na dany czynnik. Musi być oznakowane i opisane w sposób identyfikujący nadawcę i umożliwiający nawiązanie z nim szybkiego kontaktu w przypadkach uszkodzenia próbek czy innych zdarzeń losowych

.• Dokumentację dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętej kopercie przytwierdzonej do opakowania zewnętrznego, tak by był do niej dostęp bez konieczności otwierania opakowania zewnętrznego, co jest ważne w przypadku opakowań termoizolacyjnych i chroni dokumentację przez zawilgotnieniem lub zalaniem.


UWAGA – laboratorium ma prawo odmówić badania próbek, które nie zostały przekazane w naczyniach zasadniczych podpisanych w sposób identyfikujący pacjenta. Odpowiedzialność za należyte oznakowanie materiału do badań spoczywa wyłącznie na zleceniodawcy.


Dokumentacja medyczna (zlecenie badania) powinna być przygotowana zgodnie z wymogami jednostki prowadzącej diagnostykę i zawierać podstawowe dane identyfikujące pacjenta, w tym PESEL, informację o zleceniodawcy i formie przekazania sprawozdania z badań: nr. FAX lub e-mail do przesłania szyfrowanego pliku ze sprawozdaniem z badań. Preferowany jest kontakt e-mail.

POZNAJ INNE NASZE ROZWIĄZANIA W WALCE Z COVID-19

Szybkie testy serologiczne

Testy serologiczne MAGLUMI

WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI
Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty północno-wschodnie i m. Łódź)

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.plwakat Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty południowo-zachodnie)

Tel.: +48 661 551 226

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Małgorzata Markowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 381 755

E-mail: malgorzata.markowska@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

wakat Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

wakat Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Jesteśmy blisko Ciebie.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Regionalnym.

Chronimy Życie, które jest Skarbem.

Interesują Cię szczegółowe informacje? Wypełnij formularz.

PZ CORMAY S.A. to polska innowacyjna firma diagnostyczna o międzynarodowym zasięgu. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, niezbędną infrastrukturę i zasoby (własny Dział Badań i Rozwoju, Laboratorium, zakład produkcyjny oraz logistykę). Firma gotowa jest na szybką realizację zamówień na testy, oraz wykonanie niezbędnych akcji instalacyjno-szkoleniowych sprzętu w laboratoriach w całym kraju.

tel.: (81) 749 44 31