koronawirus Cormay testy
TESTY SEROLOGICZNE
SZYBKIE TESTY

35 lat doświadczenia

w diagnostyce

SZYBKIE TESTY NA KORONAWIRUSA DLA TWOJEJ FIRMY
WYKRYWAJĄCE PRZECIWCIAŁA SARS-CoV-2

Testy kasetkowe w prosty i szybki sposób pozwalają oznaczyć obecność przeciwciał IgM i IgG, by wstępnie zdiagnozować zakażenie nowym koronawirusem.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
szybkie testy na Sars-Cov-2

Wystarczą 2 krople krwi

Wynik dostępny po 15 minutach

Prosta interpretacja wyniku

testy na koronawirusa Cormayszybkie testy dla pracowników na koronawirusa

SZYBKIE TESTY KASETKOWE
SĄ DOSKONAŁYM SPOSOBEM NA ZBADANIE
DUŻEJ ILOŚCI OSÓB W KRÓTKIM CZASIE

Badania na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi sprawdzą się w dużych firmach, instytucjach i korporacjach. Wykonanie szybkich testów wszystkim pracownikom pozwoli stopniowo wrócić do normalnej pracy w poczuciu dbałości o bezpieczeństwo.


TESTY PRZEZNACZONE SĄ

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Test zapewnia wstępny wynik. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia i nie mogą być wykorzystane jako jedyna podstawa diagnozy.

testy dla firm Cormay na koronawirus
Badania na Covid-19

TESTY KASETKOWE

i mogą być wykonane przez personel medyczny.

POBIERZ ULOTKĘ
wykrywanie zakażeń koronawirusem

Zestaw służy do jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy, osoczu lub próbce pełnej krwi.

Test wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, czy osoba w ostatnim czasie była zakażona korona wirusem SARS-CoV-2.

Instrukcja użycia*

Jedno opakowanie zawiera 10/40 kasetek z testami. (w zależności od zamówionego zestawu).


Należy je przechowywać

w temperaturze pokojowej.


Termin ważności: 12 miesięcy.

*Schemat jest uproszczoną wizualizacją sposobu użycia. Przed zastosowaniem testu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zestawu.

FAQ

Co da mi wykonanie testu?

Badanie wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, czy osoba w ostatnim czasie była zakażona koronawirusem.

Kto może wykonać badanie?

Badanie może być wykonane wyłącznie przez diagnostę laboratoryjnego, lekarza ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technika analityki medycznej, licencjata analityki medycznej, a także absolwentów studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna.

Niezbędne jest skorzystanie z usług w/w osób w celu pobrania krwi i wykonania badania prawidłowo.

Czy od osoby z pozytywnym wynikiem badania można się zarazić?

Jest to bardzo prawdopodobne.

Co należy zrobić jeśli wynik badania będzie pozytywny?

Należy odizolować osobę z wynikiem pozytywnym od innych osób i niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-emidemiologiczną.

Czy wynik ujemny badania oznacza, że osoba jest zdrowa i nie miała kontaktu z koronawirusem?

Ujemny wynik badania nie świadczy o tym, że osoba nie została zakażona. Badanie należy powtarzać okresowo w okresie trwania epidemii.

Czy badanie jest jednorazowe?

Badanie z wynikiem pozytywnym jest jednorazowe, ale badanie z wynikiem negatywnym należy okresowo powtarzać. W tym celu należy jednak użyć nowego zestawu do wykonania testu, które są jednorazowe.

Czy można wykonać badanie samodzielnie?

Badania nie można wykonać samodzielnie. Badanie jest przeznaczone do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

Czy testy będą dostępne w aptekach?

Nie, testy nie będą dostępne w punktach sprzedaży detalicznej.

Czy wykonanie badania wymaga dodatkowego sprzętu?

Wykonanie badania wymaga użycia jedynie sprzętu jednorazowego użytku do pobrania krwi z palca. Pamiętać należy, że badanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny.

Jaki jest czas wykonania badania?

Wynik badania dostępny jest po około 15-20 minutach.

Czy trzeba się do badania specjalnie przygotować?

Nie. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Co jest materiałem do badania?

Badanie wykonuje się z krwi włośniczkowej pobranej z palca.

Czy osoba badana musi być na czczo? Jakie są inne specjalne wymagania?

Nie ma żadnych specjalnych wymagań do wykonania badania.

W jaki sposób przebiega wykonanie badania?

Wykwalifikowany personel medyczny dokonuje nakłucia palca podobnie, jak przy pomiarze poziomu glukozy. Następnie za pomocą jednorazowej pipety nanosi krew na kasetkę do badania, dozuje w odpowiednie miejsce prawidłową ilość buforu i czeka na wynik badania.

Co warto wiedzieć o szybkich testach na koronowirusa?Zalecenia diagnostyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)

Diagnostyka COVID-19 zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obejmuje przede wszystkim testy oparte na metodach biologii molekularnej, a więc wykrywające materiał genetyczny (RNA) wirusa SARS-CoV-2 w próbce badanej, którą w tym przypadku jest wymaz z nosa lub gardła. Badaniami tymi powinny być objęte osoby z potencjalnego kontaktu lub podejrzane o zakażenie, znajdujące się w początkowej fazie infekcji.

Kiedy należy wykonać test na koronawirusa?

Testy oparte na metodzie PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa, wykazują najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od zarażenia, czyli wówczas, gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia.Wykonanie testu po tym okresie może dać wynik fałszywie negatywny pomimo toczącej się infekcji. Wynika to ze spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych w badanej próbce. Na skutek kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 układ odpornościowy rozpoczyna walkę z patogenem, a w organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są specyficzne przeciwciała neutralizujące wirusa.W późniejszej fazie infekcji kluczową rolę diagnostyczną zaczynają odgrywać testy serologiczne, wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej COVID-19.
Szybkie testy immunochromatograficzne w diagnostyce SARS-CoV-2


Szybkie testy Sars-Cov-2, które posiada w swojej ofercie firma Cormay (koronawirus testy przesiewowe) oparte są na metodzie immunochromatografii i służą do jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Oznaczenia przy użyciu wyżej wymienionych testów można wykonywać w ludzkiej surowicy, osoczu (10 µl) lub próbce krwi pełnej (20 µl). W skład zestawu wchodzi kasetka, pipeta, gazik nasączony alkoholem izopropylowym (do odkażenia skóry) oraz narzędzie przeznaczone do wykonania ukłucia. (To jest do sprawdzenia lub wyrzucenia, czekam na informację)

Jak należy wykonać szybki test na koronawirusa?

Test jest jednorazowy, a wszystkie akcesoria są odpowiednio zabezpieczone i sterylne, dzięki czemu oznaczenie można wykonać bezpiecznie również poza laboratorium. Niemniej jednak należy pamiętać, że oferowane przez naszą firmę testy są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, co oznacza, że może je wykonać wyłącznie odpowiednio wykfalifikowany personel tj. diagnosta laboratoryjny, lekarz ze specjalizacją w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, technik analityki medycznej, licencjat analityki medycznej, a także absolwenci studiów wyższych na kierunkach: biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, którzy odbyli kształcenie podyplomowe na kierunku analityka medyczna. Niezbędne jest skorzystanie z usług wspomnianych osób w celu bezpiecznego pobrania krwi, prawidłowego wykonania badania i właściwej interpretacji uzyskanego wyniku.

Zalety szybkich testów

Jak sama nazwa wskazuje, wynik testu uzyskujemy w krótkim czasie, po około 15-20 minutach. Prostota wykonania, nie wymagająca dodatkowego sprzętu i odczynników, a także niski koszt pojedynczego badania sprawiają, że, szybkie testy są znakomitą metodą screeningową, informującą nas czy badana osoba miała kontakt z wirusem SARS-CoV-2 (wynik dodatni) czy nie (wynik ujemny). Przy uzyskaniu wyniku dodatniego konieczne jest potwierdzenie go odpowiednimi badaniami wykorzystującymi metody biologii molekularnej, opierające się na wykryciu kwasu nukleinowego samego wirusa. Badania wykorzystujące metody biologii molekularnej (PCR), dostępne są w specjalnie wyznaczonych do tego laboratoriach, których listę można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid.Szybkie testy, które z powodzeniem od lat sosowane są jako testy screeningowe przy diagnozie wielu chorób, dają możliwość diagnozy dużej ilości osób w krótkim czasie, co w przypadku obecnej sytuacji, gdzie dostęp do badań PCR jest utrudniony, daje możliwość szybkiej i wyrywkowej oceny stanu zdrowia badanej populacji ludzi pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Czym się kierować przy wyborze testów?

1) Możliwość oznaczenia przeciwciał w dwóch klasach: IgM i IgG.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w rekomendacjach dotyczących wykonywania testów serologicznych w kierunku COVID-19, niezwykle ważnym jest wykrywanie przeciwciał w dwóch klasach tj. IgM i IgG. Testy wykrywające obecność specyficznych przeciwciał w obu klasach, umożliwiają wykrycie infekcji w szerszych ramach czasowych od momentu kontaktu pacjenta z wirusem. Zgodnie z dostępnymi badaniami naukowymi przeciwciała w kasie IgM i IgG pojawiają się prawie w tym samym czasie, ale początkowo większą wartość diagnostyczną posiadają przeciwciała IgM. Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana, ale najpewniej dodatnie wyniki badań serologicznych (przeciwciała w klasie IgM) pojawiają się mniej więcej po 7-10 dniach od zakażenia. Po okresie 3 tygodni od zakażenia poziom przeciwciał IgM spada, a większą wartość diagnostyczną zyskują przeciwciała w klasie IgG.

Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR.Źródło: Ai Tang X, Chun G, Sheng Z. Profile of Specific Antibodies to SARS-CoV-2: The First Report https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.012

2) Czułość i swoistość testów

Przy ocenie szybkich testów opartych na metodzie immunochromatograficznej niezwykle ważnym jest sprawdzenie takich parametrów jak czułość i swoistość.Czułość i swoistość (testu diagnostycznego) to wartości opisujące zdolność testu do wykrycia badanej cechy (czułość) lub wykrycia jej braku (swoistość). Czułość 100% w przypadku testu diagnostycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje. Podobnie swoistość wynosząca 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Zarówno czułość jak i swoistość testu są ważnymi wskaźnikami dokładności testu i osobno nie dają pełnego obrazu. Tylko wspólnie dają one pojęcie o stopniu zaufania, jakim można darzyć dany test.Podsumowując im wyższy procent określający czułość i swoistość testu tym bardziej wiarygodne wyniki.Czułość i swoistość dla testów oferowanych prze naszą firmę wynosi odpowiednio dla przeciwciał: IgM: Czułość 94,07%, Swoistość 97,72%,IgG: Czułość 96,52%, Swoistość 98,52%

,3) Wyniki fałszywie dodatnie

Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze testów jest możliwość uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich. Na uzyskanie takich wyników mogą mieć wpływ inne choroby, na które cierpi osoba poddawana badaniom lub substancje interferujące zawarte w materiale badanym. Przy wyborze testu dobrze jest zwrócić uwagę na jakie czynniki dany test jest wrażliwy. Im niej takich czynników tym bardziej wiarygodna diagnoza. Każdy producent powinien umieścić takie informacje w treści ulotki dołączonej do zestawu

4) Certyfikaty

Testy powinny posiadać znak CE i być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych w Polsce, co oznacza że testy spełniają wymagane standardy i są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej ludzi na obszarze Unii Europejskiej .

Kiedy wykonać szybki test?

Podsumowując wykonywanie szybkich testów na obecność przeciwciał any-SARS-CoV-2 służy potwierdzaniu kontaktu osoby badanej z nowym koronawirusem i ma istotne znaczenie w takich przypadkach jak:

- identyfikowanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi,

-badania przesiewowe osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów kwalifikujących do wykonania badań RT-PCR (np. łagodny, skąpoobjawowy bądź bezobjawowy przebieg zakażenia), - badania osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel medyczny),

-postępowanie z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie ostrej fazy zakażenia

,-badania epidemiologiczne, mające na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji. Zastosowanie to ma najmocniejsze rekomendacje i najsilniejszy aspekt praktyczny, zarówno epidemiologiczny, jak i gospodarczy, gdyż pacjent z dodatnią serologią (i ujemnym wynikiem badania molekularnego, jeżeli jest dostępne) może wrócić do normalnej aktywności i pracy, bo przebył już infekcję i jest prawdopodobnie odporny na ponowne zainfekowanie i bezpieczny epidemiologicznie (nie przenosi infekcji).

Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana, ale najpewniej dodatnie wyniki badań serologicznych (przeciwciała w klasie IgM) pojawiają się później niż dodatnie wyniki badania PCR, mniej więcej po 7-10 dniach od zakażenia.

Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR.

Testy Cormay - wykrywanie zakażeń koronawirusem

Testy koronawirus Cormay - wykrywanie zakażeń koronawirusem (testy dla firm, dla pracowników na Sars Cov 2)

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.pl

Renata Frankowska Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty północno-wschodnie i m. Łódź)

Tel.: +48 602 449 221

E-mail: renata.frankowska@cormay.plKrzysztof Czusz Regionalny Koordynator Sprzedaży (powiaty południowo-zachodnie)

Tel.: +48 661 551 226

E-mail: krzysztof.czusz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Monika Kochanowicz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 383 255

E-mail: monika.kochanowicz@cormay.pl

Małgorzata Markowska Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 606 381 755

E-mail: malgorzata.markowska@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

Anna Ratkiewicz-Witek Specjalista ds. Produktu

Tel.: +48 604 217 855

E-mail: anna.witek@cormay.pl

Krzysztof Czusz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

E-mail: krzysztof.czusz@cormay.pl

Krzysztof Czusz Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 661 551 226

E-mail: krzysztof.czusz@cormay.pl

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Mariusz Kruszec Regionalny Koordynator Sprzedaży

Tel.: +48 691 550 683

E-mail: mariusz.kruszec@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Józef Półtorak Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Tel.: +48 696 015 506

E-mail: jozef.poltorak@cormay.pl

Jesteśmy blisko Ciebie.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem Regionalnym.

Chronimy Życie, które jest Skarbem.

Interesują Cię szczegółowe informacje? Wypełnij formularz.

PZ CORMAY S.A. to polska innowacyjna firma diagnostyczna o międzynarodowym zasięgu. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, niezbędną infrastrukturę i zasoby (własny Dział Badań i Rozwoju, Laboratorium, zakład produkcyjny oraz logistykę). Firma gotowa jest na szybką realizację zamówień na testy, oraz wykonanie niezbędnych akcji instalacyjno-szkoleniowych sprzętu w laboratoriach w całym kraju.

tel.: (81) 749 44 31